Podnikateľský úver z banky alebo mikropôžička?

//Podnikateľský úver z banky alebo mikropôžička?

Podnikateľský úver z banky alebo mikropôžička?

Výška poskytnutých finančných prostriedkov, doba splácania, úroky, ale aj súvisiaca byrokracia. To všetko sú ukazovatele, ktoré zohrávajú úlohu pri výbere spôsobu financovania podnikateľského zámeru. Ak podnikateľ nezvažuje vstup investora do svojho podnikania, tak má okrem rodinných úspor dispozícii dve základné možnosti, ako financovať svoj biznis, a to klasickým úverom z banky alebo pôžičkou za zvýhodnených podmienok od Slovak Business Agency (SBA). Kedy je lepšie rozhodnúť sa pre mikropôžičku od SBA a kedy pre úver z komerčnej banky? Pri rozhodovaní je dobré mať na zreteli viaceré kritériá ako výšku úveru, splatnosť úveru, úrokovú sadzbu, dobu spracovania úveru a podobne.

Výška úveru na podnikanie

Finančný objem, ktorý klientovi dokáže ponúknuť klasická komerčná banka, môže byť v porovnaní s mikropôžičkou od SBA o niekoľko cifier vyšší. „Kým SBA ponúka maximálnu výšku mikropôžičky v hodnote 50 000€, komerčné banky štandardne ponúkajú investičný úver do výšky až 500 000€ a bežný prevádzkový úver do výšky 100 000€,“ informuje Ladislav Smoroň, ktorý pôsobí v oblasti finančného sprostredkovania a finančného vzdelávania. Ak podnikateľ na investičný zámer vo svojom podnikaní potrebuje vyššiu čiastku, s mikropôžičkou si teda nevystačí, musí riešiť buď jej kombináciu s iným úverom či lízingovým financovaním alebo vyberať z ponuky úverov na podnikanie od komerčných bánk.

Splatnosť úveru na podnikanie

Pre mnohých podnikateľov môže byť rozhodujúci práve časový horizont, ohraničujúci dobu splatnosti úveru. V SBA má podnikateľ možnosť mikropôžičku splácať po dobu 4 rokov, pri produktoch komerčných bánk je to zvyčajne od 5 do 15 rokov, a to v závislosti od výšky úveru, ale aj jeho určenia na investičné alebo bežné prevádzkové náklady.

Úroková sadzba

Ak firma spĺňa podmienky na poskytnutie úveru z banky a vyhovuje jej aj možnosť mikropôžičky od SBA, Ladislav Smoroň odporúča podať si žiadosť u oboch z menovaných poskytovateľov. „SBA síce ponúka úver za zvýhodnených podmienok, pri mikropôžičke od SBA sa úroková sadzba pohybuje od 0,77 do 8,67%, ale presné podmienky úveru závisia od konkrétneho podnikateľa, účelu ale aj formy zabezpečenia. V závere to môže skončiť aj tak, že schválená úroková sadzba sa nemusí výrazne líšiť od ponuky z komerčnej banky,“ konštatuje Smoroň. Ak banka firmu ako svojho klienta dobre pozná, a je bonitný, môže dôjsť k prípadom, keď aj banka ponúkne klientovi zaujímavý úrok. Naopak, ak banka klienta nepozná, alebo má pochybnosti o jeho bonite, zohľadní tieto skutočnosti vo vyššej úrokovej sadzbe.

Doba spracovania úveru

Kým budú sprostredkované financie podnikateľovi pripísané na účet, môže to chvíľu trvať. Spravidla je doba schválenia úveru v SBA dlhšia ako v banke, závisí to ale od konkrétneho prípadu. Je potrebné si uvedomiť, že celkový proces schvaľovania úveru je ovplyvnený aj rýchlosťou žiadateľa predložiť a podľa požiadaviek schvaľovateľov doplniť požadované dokumenty.

Forma ručenia za poskytnutý podnikateľský úver

„Tu v oboch prípadoch, aj u komerčných bánk, aj pri mikropôžičkách od SBA platí, že čím väčšie riziko inštitúcia pri sprostredkovaní financií podstupuje (čím vyššiu sumu poskytuje), tým vyššie zabezpečenie od podnikateľa požaduje,“ vysvetľuje Smoroň. Forma ručenia sa tak zásadne nelíši a v závislosti od výšky pôžičky a rizikovosti podnikateľa sa uskutočňuje formou zmenky či ručenia hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom.

História firmy, ktorá žiada o úver

Komerčné banky zaujíma najmä história firmy, kladú dôraz na výkazy a nie na podnikateľský plán. „Aby firma získala úver priamo z banky, musí existovať minimálne 2 roky. Progresívnejšie banky zamerané na produkty pre podnikateľov požadujú podnikateľskú aktivitu v trvaní minimálne 12 mesiacov,“ vysvetľuje Smoroň, že ak firma za sebou nemá spravidla ziskovú históriu, v banke neuspeje. „Naopak v SBA teoreticky stačí, ak je podnikateľ zapísaný v obchodnom registri. Ak ide o začínajúceho podnikateľa, tak nemusí mať žiadnu históriu a preukazovať finančné údaje zo svojho účtovníctva. O mikropôžičku môže podnikateľ požiadať prakticky aj hneď po založení firmy, úspešná história je ale samozrejme výhodou“ porovnáva Smoroň bankové podnikateľské úvery a mikropôžičky na podnikanie od SBA.

Na to, aby mohol podnikateľ so žiadosťou o úver prekročiť prah banky a mal reálnu šancu, že podnikateľský úver získa, musí mať uzatvorené minimálne jedno účtovné obdobie, aby dokázal predložiť všetky potrebné doklady. „Podnikateľ musí preukázať zisk, vlastné imanie v kladných číslach a disponovať minimálnou požadovanou hodnotou aktív, ktorá sa v jednotlivých bankách líši,“ dodáva Smoroň. V porovnaní s tým podnikateľovi žiadajúcemu mikropôžičku od SBA stačí kvalitne vypracovaný podnikateľský plán doložený napr. budúcimi odberateľskými zmluvami.

Účel použitia financií z úverov na podnikanie

Kým banky podnikateľské úvery rozdeľujú do dvoch kategórií, a to na investičné a bežné prevádzkové úvery, mikropôžičky od SBA sú zabalené v jednom balíku. Požičané financie sa v oboch prípadoch môžu použiť na nákup hnuteľného i nehnuteľného majetku, na rekonštrukciu a opravu priestorov či technológií, na nákup zásob, materiálu alebo tovaru.

Rýchlym zhrnutím, ktoré sa ponúka, je, že startupy a novozaložené firmy v prípade potreby finančnej podpory najpravdepodobnejšie uspejú v žiadosti o mikropôžičku od SBA, keďže banke nevedia zdokladovať ziskovú históriu. Hoci SBA ponúka úvery za zvýhodnených podmienok, ak ste podnikateľ s históriou a dobrou platobnou históriou v predchádzajúcich úverových vzťahoch, ani banka vám nemusí pripraviť nezaujímavú ponuku financovania. „Aj banky sa však líšia. Ak chce podnikateľ požiadať o úver, určite by sa mal vyhnúť malým bankám a zvoliť si väčšie banky, ktoré sú zamerané aj na segment podnikateľov a ich ponuku porovnávať s alternatívami z podporných inštitúcií ako SBA,“ dodáva Ladislav Smoroň.

By | 2018-05-26T00:05:46+00:00 máj 25th, 2018|Nezaradené|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

 
×
Dobrý deň,
Potrebujete poradiť pri výbere vhodného úveru pre Vaše podnikanie?